Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

EmbeDL

AI is enabling a revolutionary digital transformation across the whole range of industries.

IVAs 100-lista 2019

EmbeDL will offer a technology that can be used by a company to seamlessly leverage the power of Deep Learning software and tune it to the best hardware for their cost and performance requirements. There will be massive savings in energy as well as in development time.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar