Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Energi- och resurseffektiv tillverkning av biomaterial från skogsråvara

Skogsbaserade material, allt från vanliga kontorspapper till tunna membran av nanocellulosa, har en sak gemensamt: tillverkningsprocesserna hanterar stora mängder vatten. Detta medför stor energiförbrukning för avvattning och torkning.

IVAs 100-lista 2023

Min forskning går ut på att öka förståelsen för cellulosans växelverkan med vatten vid tillverkningsprocesser i full skala, och bidrar till att borttagningen av vatten kan effektiviseras. Detta sker utan modifiering av maskinerna, mer kunskap och förändrade mätpunkter är det som krävs.

Förutom energibesparingar så ger detta också möjlighet till uppskalning och producerbarhet av nya cellulosabaserade material i befintliga anläggningar. Både maskintillverkare, pappers- och massatillverkare har visat stort intresse för att använda mina processförbättringar.

I april 2023 belönades min forskning om energieffektivisering med priset ”Early Career Investigator Award” som delas ut av den vetenskapliga tidskriften BioResources vid North Carolina State University.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar