Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Energieffektiva minnen för integrerade elektroniska kretsar

Designprocess för teknologioberoende IP-utveckling för elektroniska integrerade lågeffektkretsar.

IVAs 100-lista 2020

Xenergic har utvecklat en designprocess för energieffektiva minneslösningar (SRAM) som behövs i digitala elektroniska kretsar (sk. ICs). Typiska användningsområden finns inom bildbehandling, artificiell intelligens, språkigenkänning och mycket mera. Med vår designprocess kan vi möjliggöra att ICs körs på mycket låga matningsspänningar och våra tekniker säkerställer att det fungerar pålitligt. Våra lösningar kan minska den totala energiförbrukning av en IC till låga nivåer som hittills bara har presenterats i vetenskapliga studier.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar