Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Energy & Safety Diagnostic in Mining Facilities

Det allvarligaste som kan ske i en gruva är brand, speciellt röken utgör ett allvarligt hot mot både människor och apparater.

IVAs 100-lista 2021

Framtidens gruvbrytning från att man borrar tills att malmen når hamn för vidare transport ut i världen, spås transformeras till helt autonom gruvdrift med få eller ingen personal närvarande. Vidare blir gruvorna djupare och djupare och under den kommande åren utmanas man med "mix traffic" (diesel, batteri osv...). Allt detta sammantaget medger nya risker. Om ingen personal är närvarande behöver deras förmåga att lukta, se och höra ersättas. Även om ingen personal är närvarande i en autonom gruvdrift kommer service personal då och då behöva underhålla gruvprocesserna och maskinerna.

Detta medger ett fortsatt behov av att kunna övervaka temperatur och gasutveckling i gruvgångar samt andra brand möjligheten som till exempel gruv-maskiner utgör. Idag sker det cirka en brand i veckan i någon svensk gruva och 80% av dessa bränder startas av gruv-maskiner och andra fordon som transporterar malmen.  Forskningen på MDU tillsammans med LKAB och Epiroc är nu i  konceptuell fas med goda resultat.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar