Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Energy & Safety Diagnostic in Mining Facilities

Det allvarligaste som kan ske i en gruva är brand, speciellt röken utgör ett allvarligt hot mot både människor och apparater.

IVAs 100-lista 2021

I Sverige sker det ungefär en brand i veckan, en siffra som står sig i övriga världen. Närmare 80% av bränderna startas av gruvfordonen. Sensorer som följer t.ex. temperaturer, gaser så som CO, CO₂, NOₓ, HCL, osv. och HF (läckande batterier) monterade på gruvfordon, drönare, stationärt i gruvanläggning och på anställdas hjälmar och västar kommunicerar med överordnat system för övervakning och analys.

Med algoritmer b.la. fysikaliska och statistiska modeller, ges input till beslutsstödsystem som varnar i god tid. Vilket också kan agera som stöd till ventilationsoptimering. Idag kan 1% av Sveriges CO₂ utsläpp relateras till enbart ventilation av gruvor.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar