Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)

ERAS minskar komplikationer och vårdtid med 30-50% vid större operationer genom att införa bästa behandling på alla nivåer kring operationerna genom användning av ett moln-baserat IT (ERAS Interactive Audit System) stöd för daglig användning.

IVAs 100-lista 2019

ERAS erbjuder träning av team baserad vård för kontinuerliga förbättringar. ERAS som projekt drivs i nära samarbete mellan den akademiska delen ERAS Society och den kommersiella - Encare AB.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar