Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Enzymatisk plaståtervinning

Polyetentereftalat (PET) är en polyester plast med aromatiska föreningar som används inom flera olika tillämpningar t.ex. textil och förpackningar.

IVAs 100-lista 2023

På grund av tillsatser är plastavfall som innehåller PET svårt att återvinna. Bara 10% av PET återvinns, resterande 90% hamnar på deponier eller skickas till förbränning. Molekylär återvinning kan i teorin användas för att återvinna all sorters PET oändligt många gånger. Det fungerar eftersom PET bryts ner till dess byggstenar tereftalsyra och etylenglykol som sedan kan renas upp och åter användas för att göra ny PET.

Javier Linares-Pasténs teknologi för återvinning av PET baseras på molekylär återvinning med hjälp av specifika enzymer och är bolagiserat i form av bolaget CycleZyme AB sedan 2020. Tekniken att återvinna PET är miljövänligt och ger ett lägre klimatavtryck jämfört med nyproducerad plast.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar