Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

ePilot

ePilot – en innovationsplattform för järnväg.

IVAs 100-lista 2020

ePilot är en innovationsplattform som möjliggör skapandet av innovationer för järnvägens ekosystem genom eMaintenance och Industrial AI. Forskningen inom ePilot har resulterat i ett ramverk som underlättar att bedriva förändringsarbete i digitalisering genom att möta digitaliseringens säregenskaper. Ramverkets huvudpelare består av: eGovernance, eChange Management och eCollaboration. Vår forskning skapar förutsättningar att implementera AI-baserade verktyg för att optimera drift och underhåll av järnvägssystemet. ePilot underlättar förändringsarbetet mot en digitaliserad järnväg.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar