Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

ESS-H+

Forskningsprofil inom sensorsystem för monitorering av hälsa och prevention av sjukdom.

IVAs 100-lista 2022

Området sensorsystem för monitorering av hälsa och prevention av sjukdom utgör ett viktigt forsknings-, utvecklings- och innovationsområde, vars betydelse ökar. Tekniken har stor potential inom den framtida hälso- och sjukvården, där både demografin med högre andel äldre och händelser som pandemier är pådrivande. Inom ESS-H+ utvecklas tekniska lösningar i samverkan mellan akademi, vård och företag, för att åstadkomma en tidig diagnostisering och prevention av sjukdom samt monitorering av hälsa.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar