Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Fast and sensitive detection of biomarkers

As highlighted by the ongoing Covid-19 pandemic, the ability to quickly, cheaply and reliably detect biomarkers, such as RNA or antibodies, is an essential part of crisis preparedness.

IVAs 100-lista 2021

We have developed a bio-sensor platform based on nanostructured surfaces to enable optical detection of biomarkers with 20 times higher sensitivity compared to traditional surfaces. The higher sensitivity may reduce the need of chemical amplification and enrichment steps, e.g. the PCR step for COVID-19 testing, and thus potentially give an instant result. Our cheap and scalable production technology, and the possibility to apply it to many different biomarkers, will enable widespread use of the nanoplatforms.

(I samverkan med Chalmers tekniska högskola)

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar