Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

FlexDyer

En resurseffektiv färgningsprocess anpassad till dagens textilindustri.

IVAs 100-lista 2020

FlexDyer möter dagens behov av flexibel och resurseffektiv textilproduktion. I takt med global tillväxt och välfärd ökar behovet av textil. Fler aktörer på marknaden ställer också krav på bättre anpassning och flexibilitet i textilindustrin. Branschen måste ställa om och klara att producera efter verkligt behov. Utan krav på produktionsstorlek kommer FlexDyer effektivt minska behovet av vatten, energi och kemikalier och bidra till lägre emissioner - samtidigt högre produktkvalitet och lönsamhet.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar