Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Foreseeti

Automated threat modeling and attack simulations

IVAs 100-lista 2019

Foreseeti är en startup som bygger programvara, securiCAD, som simulerar cyberattacker i syfte att göra holistiska säkerhetsbedömningar av verksamhetsövergripande systemarkitekturer.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar