Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Förutsättningar för ett modernt civilt försvar

När Sverige bygger ett nytt civilt försvar har förutsättningarna sedan Kalla krigets civila försvar förändrats. Hoten är nya, medborgarna har andra erfarenheter, offentlig-privat samverkan är vanligare och krisberedskapen är starkt internationaliserad.

IVAs 100-lista 2023

För att offentliga och privata aktörer ska kunna bidra till ett modernt civilt försvar krävs kunskap om de förändrade förutsättningarna på medborgar-, förvaltnings- och internationell nivå.

Vår forskning bygger på en unik flernivåanalys av förutsättningarna för ett modernt civilt försvar. Vi kan därför bidra till policyprocesser för att stärka Sveriges säkerhet, samtidigt som vi skapar grund för samverkan med näringsliv och andra aktörer inom krisberedskapssektorn.

Vi söker nu samverkan med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle för möjligheter till kunskapsutbyte, tillämpning och kommersialisering av vår forskning. Tillsammans kan vi skapa ett mer motståndskraftigt Sverige.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar