Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Förventilering av containrar för bättre arbetsmiljö

Ny metod för snabb och enkel ventilering av sjöfartscontainrar minskar risken för farlig kemisk exponering under urlastning.

IVAs 100-lista 2020

Containrar har möjliggjort en explosionsartad utveckling av internationell handel. Containern är ett slutet utrymme utan naturlig ventilation och vi har ofta uppmätt höga nivåer av farliga ämnen bl.a. cancerogena ämnen. Vi har utvecklat och patentsökt en metod för att enkelt och snabbt ventilera containrar innan urlastning. Marknaden är potentiellt stor eftersom uppskattningsvis 250 miljoner sjöfartscontainrar lastas ur per år. Aktörer i branschen har redan visat stort intresse för metoden.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar