Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Fourth State Systems

Rymdteknik som ursprungligen utvecklades för att söka efter liv på Mars används för att förbättra och förenkla en av de vanligaste övervakningsmetoderna av för tidigt födda barns hälsa.

IVAs 100-lista 2022

Varje år föds 15 miljoner barn för tidigt. En miljon dör även om tre fjärdedelar hade kunnat räddas om de hade fått tillräcklig vård. Orsaken att de inte får det är att dagens neonatalvård är för komplicerad och dyr för att erbjudas alla. Vi använder rymdteknik som vi ursprungligen utvecklade för att söka efter liv på Mars för att både förbättra och förenkla en av de vanligaste övervakningsmetoderna av för tidigt födda barns hälsa, och på så sätt rädda liv på jorden.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar