Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Framtidens antibiotika

Vi försöker att identifiera nya molekyler med antibakteriell effekt som kan utvecklas vidare till morgondagens läkemedel för att bekämpa resistens.

IVAs 100-lista 2020

Projektet ENABLE finansieras av IMI (Innovative Medicine Initiative) och syftar till att främja utvecklingen av lovande nya antibiotika som riktar sig mot gramnegativa bakterier såsom Escherichia coli. ENABLE är ett samarbete mellan Europeiska universitet, läkemedelsföretag, småföretag samt forskningsinstitut. Inom ramen för ENABLE utvecklas också en läkemedelskandidat med ursprung i Anders Karléns forskningsgrupp.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar