Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Framtidsadaptiv design för cirkulär ekonomi

Framtidsadaptiv design (FAD) är en metod som fokuserar på värdebevarande under en förlängd  produktlivscykel, genom parallell design av cirkulär affärsmodell och lämplig produktarkitektur i tidiga utvecklingsfaser.

IVAs 100-lista 2020

Framtidsadaptiv design (FAD) är en metod som fokuserar på värdebevarande under en förlängd  produktlivscykel, genom parallell design av cirkulär affärsmodell och lämplig produktarkitektur i tidiga utvecklingsfaser.

Genom att skapa produkter med förlängd livslängd som kan anpassas till förändrade behov, som tex. funktionella, estetiska kundkrav, eller nya lagkrav mm., kan affärsrisker identifieras tidigt och hanteras. Potentialen till minskad klimatpåverkan kan i gynnsamma fall uppgå till ca 30- 85%, för tex. möbler och elfordon.

FAD kan tillämpas på olika produkter och cirkulära affärsmodeller, men är särskilt lämpligt förtillverkare av produkter med höga materiella och immateriella värden, där ägaren vill identifiera produktrelaterade affärsrisker och möjligheter vid en förlängd produktlivslängd. 

FAD kan även stödja kravsättning vid upphandling, finansiering och inköp för kunder som vill kunna ta större steg mot minskad miljö och klimatpåverkan genom längre produktlivslängd.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar