Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

FREE

Pilotens genomförbarhet för förnybar energi integrerad med energilagring i byggnader.

IVAs 100-lista 2020

FREE-projektet syftar till att öka penetrationen av förnybar energi och energilagringsteknologier inom byggsektorn. Studien kommer också att undersöka hur befintliga fjärrvärmenät kan påverkas av integrationen av förnybara energikällor, lagringssystem och mikrogrid hos slutanvändarna.

Detta projekt kommer att tillhandahålla banbrytande innovativa teknologilösningar, verktyg för implementering, riktlinjer och nya affärsmodeller för att stödja synergier mellan energivektorer inom byggsektorn, som kommer att kommersialiseras för stadsplaneringsaktiviteter och för elnäthantering.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar