Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Fully green energy harvester

The project is to use cellulose-based materials from natural products for fabricating triboelectric nanogenerators (TENG) that can harvest energy from mechanical motions such as body motions, pedestrian and cars for powering small electronics.

IVAs 100-lista 2021

As all materials are green, the TENGs have less environmental impact. Alternative applications can be self-powered sensors for the internet of things (IoT), healthcare (for older people that live alone) and security (alarm). The material nature makes the system cost-effective and environmentally friendly. It is easy to be scaled up for the industrial production level due to the abundant materials resource.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar