Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

FUTURE-PROOF CITIES

Företagsforskarskolan "Future-Proof Cities" har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer.

IVAs 100-lista 2020

Projektet om 12 doktorandprojekt är en unik satsning på forskning inom hållbar stadsutveckling i nära samverkan med näringslivet och Högskolorna i Dalarna och Mälardalen. Doktoranderna blir anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid berörda lärosäten.

Fokus ligger på att integrera fyra utmaningar 1) Sociala hållbarhets aspekter utifrån invånarnas perspektiv 2) Klimateffektivitet och buffert-kapacitet hos cirkulära lösningar för infrastrukturer 3) Styrning och planering 4) Metoder och verktyg för samproduktion.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar