Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Geografisk intelligens

“Geoint” är en lösning som sänker tröskeln till att kombinera AI med geografiska data.

IVAs 100-lista 2023

Sverige är unikt med stora mängder öppna geografiska data (kartor) som kan användas i kombination med artificiell intelligens (AI) för att lösa problem med spatial samhällsplanering.

Det kan handla om planering av körvägar och skyddszoner i skogslandskapet, kartera nyckelbiotoper, identifiera skadad skog, planering av infrastruktur eller precisionsjordbruk. Problemet är att Sveriges geografiska data ligger på olika myndigheter i mer eller mindre föråldrade filformat. Det krävs manuellt arbete för att samla in och förbehandla allt geografiska data innan det kan användas av en AI-modell.

“Geoint” är en lösning som sänker tröskeln till att kombinera AI med geografiska data. Först skapas en digital tvilling till Sverige med öppna geografiska data. Allt data får samma koordinatsystem, överlappande pixlar och normaliserade pixelvärden. Sen laddar användaren upp sitt träningsdata i ett webbgränsnit, en AI-modell tränas på datat och genererar en färdig karta.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar