Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Geopolitisk framsynthet för hållbar utveckling

Navigera mot en säker och hållbar framtid.

IVAs 100-lista 2021

Covid-19 ställer nya krav på samhället avseende återuppbyggnad och långsiktigt kloka beslut. Mistra Geopolitics analyser kring samspelet mellan geopolitisk utveckling och strategiskt miljöarbete är unikt. Mistra Geopolitics är det största icke-försvarsfinansierade forskningsprogrammet som skapar verktyg för stärkt framsynthet i en värld präglad av stor osäkerhet och snabba förändringar. Svenska företag, myndigheter och civilsamhället har möjlighet att bidra med innovationskraft för Agenda 2030 och Parisavtalet. Vi välkomnar fler aktörer att delta för att skapa prognosverktyg som identifierar risker och möjligheter för att uppnå hållbarhetsmålen i en geopolitiskt föränderlig värld. 

Programmet leds i samarbete mellan Linköpings universitet och Stockholm Environment Institute. Medverkar gör också Lunds universitet, Stockholm International Peace Research Institute, Stockholms universitet, Uppsala Universitet.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar