Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Glas och elektroniskt avfall som hållbara framtida källor av metaller - IVAs 100-lista 2020

Utvinning av metaller med 99% effektivitet ur glasdelar i elektriska apparater och artistiska glas.

IVAs 100-lista 2020

Reduktionssmältningstekniken som jag har utvecklat kan extrahera metaller med 99% effektivitet ur glasdelar i elektriska apparater och artistiska glas, vilket gör att deponier helt plötsligt blir en källa till råvaror. Man kan återvinna glaset och metallerna i elektriska apparater och använda dem på nytt. Det minskar avfallet som skickas till deponier, man minskar också utvinning av nytt råmaterial som har stor påverkan på naturen och arbetarens hälsa.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar