Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Global Soil Data Manager (GSDM)

By doing the right thing at the right place, crop production can become more productive, profitable and sustainable.

IVAs 100-lista 2019

The Global Soil Data Manager (GSDM) is a web service, where decision support for site-specific crop management is generated by adaptation of open soil databases by local soil datasets. Potential users include authorities, fertilizer companies and crop producers.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar