Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

GlycoLink

Fossil-free hydrogels.

IVAs 100-lista 2022

Hydrogels are an important class of biomaterial with superior water absorbing properties, flexibility, and strength. They are used in a range of products, but are produced using either fossil materials or biopolymers subjected to wasteful and polluting chemical modifications. Our innovative technology platform uses two natural molecules, a protein and a sugar, to create fossil-free and stable hydrogels with no synthetic components.

The materials breakthrough from GlycoLink AB offers a gold standard hydrogel from sustainable resources, made using low-cost and environmentally friendly processes. The gel is highly tunable and can be used in cosmetics, personal care, and pharmaceutical products.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar