Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

GORDIAN

Revolutionizing transport infrastructure planning by untangling movement traces.

IVAs 100-lista 2020

GORDIAN revolutionizes transport infrastructure planning with big movement trace analytics. GORDIAN provides fast and scalable data-driven tools to optimize transport resource allocation. In a case study, we use these tools to find electric road placements that electrify 3.25 times as much transport work or require 80% less infrastructure investments as corridor placements. A savings of 300 megatons in CO2e-emissions or 13.2 BSEK in infrastructure costs in Sweden.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar