Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Green and recyclable polyurethanes without isocyanate

Polyurethanes (PUs) are valuable plastic materials used in a variety of consumer products ranging from shoes we wear to the foams in our mattresses and in a huge number of industrial applications.

IVAs 100-lista 2023

The global market for PU was valued at over USD 45 billion in 2020. The main drawback is however that they are made using hazardous isocyanate, which entails strict safety procedures during their manufacture and risk of leakage during their use.

Elevated levels of such chemicals in humans are a cause of several serious ailments such as depression, breast and prostate cancer, asthma, obesity, etc. The other problem is that the current PUs are non-recyclable.

We have developed an alternative patented route for producing non-isocyanate thermoplastic polyurethanes that are biobased and recyclable, and hence suited for circular economy.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar