Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Green electrocatalysts for carbon capture and fuel production

IVAs 100-lista 2023

The projected research relates to the capture of carbon dioxide (CO2) from the flue gas- facilitated by the organic layer in a biphasic system and electrochemical reduction is used to convert CO2 to value-added products. The innovation can be used in many applications for carbon dioxide capture and utilization using electrochemical pathway. The innovation is based on research in the group of Dr. Biswanath Das from Stockholm University.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar