Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

GreenIoT

En intelligent IoT-plattform för öppen data och hållbar utveckling.

IVAs 100-lista 2020

GreenIoT utvecklar ett miljösensorsystem och en tillämpningsplattform som gör det möjligt för såväl offentlig sektor som privata aktörer att utveckla tillämpningar för hållbar stadsutveckling, baserade på öppen data från sensorer. Det gör sensordata tillgängliga för tex myndigheter att fatta beslut rörande samhälls- och trafikplanering. Det skapar också möjligheter för medborgare att fatta gröna beslut i sin vardag. GreenIoT manifesteras i form av en testbädd med luftkvalitetsmätning i gatumiljö i Uppsala.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar