Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Grön energilagring

Storskalig energilagring baserad på skogsmaterial.

IVAs 100-lista 2020

Our project focuses on material, component and process improvements for the cost-efficient large-scale production of bio-based batteries. The technology is unique and combines: High performance (cost/energy ratio <150 €/kWh); High safety: (non flammable); High sustainability: lignin from the forest; High recyclability; High manufacturability: roll-to-roll process; Low energy density: bulky batteries, but acceptable for many non-automotive applications; Low cost: 0.04 €/kWh/cycle (4x cheaper than Lead-acid and 20x cheaper than Li-ion).

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar