Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Gröna Cellfabriker

Direkt produktion av kemikalier och bränslen från solenergi och CO2.

IVAs 100-lista 2020

Gröna cellfabriker utgår från fotosyntesen, naturens process att från solenergi och koldioxid växa och bilda biomassa. I vår forskning utnyttjar vi den förmågan men istället för att växa så modifierar vi cellerna så att de bildar en vald produkt - varje enskild cell blir en mikrofabrik. Solceller bildar elektricitet, gröna cellfabriker bildar kemikalier. Båda utgår från solenergi, i gröna cellfabriker tillsammans med CO2 som då ersätter tex fossila källor.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar