Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hållbar livsmedelskedja genom minskat matsvinn i restauranger och storkök

Matsvinn är ett enormt problem då väldiga resurser går till spillo när mat produceras i onödan.

IVAs 100-lista 2019

Problemet är inte av teknisk karaktär, dock kan digitaliseringen användas som ett medel för att driva en beteendeförändring som krävs för att effektivisera livsmedelssystemet. Vår forskning skapar metoder och förutsättningar för att ta fram digitala verktyg för att optimera produktionen i restauranger. En av de produkter som uppstått ur forskningen är en tallrikssvinnsvåg som mäter matsvinn och återkopplar hur mycket matsvinn som uppstår i skolmatasalar så att eleverna blir medvetna om problemet och kastar mindre i framtiden.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar