Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hållbar produktion av fettsyror genom jästbioteknik

Mot en cirkulär bioekonomi.

IVAS 100-lista 2020

Utvecklingen av mikrobiella cellfabriker är en nyckelteknologi som möjliggör en cirkulär bioekonomi. Vi har utvecklat jästcellfabriker som effektivt producerar fettsyror och härledda produkter på ett mer hållbart och miljövänligt sätt. Forskningen resulterade i flera publikationer med stort genomslag, patent och grundande av ett nystartat företag. Med denna teknik strävar vi efter att upprätta en kostnadseffektiv och hållbar produktion av bioaktiva fettsyror för livsmedels- och hälsoindustrin.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar