Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hållbar Produktutveckling

Hållbar produktutveckling - med målet att öka industrins förmåga att utveckla hållbara lösningar.

IVAs 100-lista 2020

Vi tar fram stöd för företag att inkludera ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i produktinnovationsprocessen. Genom metoder och verktyg med systemperspektiv som inkluderar ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner, kan företag identifiera vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast under en produkts livscykel. Vi tar även fram indikatorer som gör det möjligt att kvantifiera och visualisera hållbarhet. Ambitionen är att stödja företagen i att ta beslut som bidrar till hållbar utveckling och samtidigt ökar konkurrenskraften.

Sophie I. Hallstedt (Professor) leder forskningen inom hållbar produktutveckling vid BTH. Forskningsmiljön har utvecklats under det KKS-finansierade profilprojektet “MODEL-DRIVEN DEVELOPMENT AND DECISION SUPPORT” som leds av professor Tobias Larsson vid BTH.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar