Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hållbar svampodling till dubbla produkter

Hållbar svampodling till dubbla produkter- livsmedel och biobränsle.

IVAs 100-lista 2021

Hållbar svampodling till dubbla produkter - livsmedel och biobränsle Automatiserad, energi- och kostnadseffektiv odling av shiitake och ostronskivling kombineras med bioetanolproduktion. Behovet av hållbara proteinkällor och ökad inhemsk livsmedelsproduktion kan tillgodoses genom smart integrerad produktion. Matsvamp som shiitake och ostronskivling kan m.h.a. en patenterad process odlas resurseffektivt i restprodukter från svenskt skogsbruk.

Under odlingen bryter svampmycelet ner lignin i veden och frigör cellulosa, detta underlättar en bioomvandling till etanol av det använda odlingssubstratet. Den automatiserade odlingsprocessen medför betydande energi- och kostnadsbesparingar som möjliggör inhemsk produktion av god matsvamp med högt proteininnehåll.

(I samverkan med Umeå universitet)

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar