Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

HCT-City

Effektiva transporter i staden. Projektet undersöker hur HCT-konceptet (High capacity Transport) ska användas för transporter av massgods i städer.

IVAs 100-lista 2022

Genom att använda lastbilar för bygg- och anläggningsprojekt (s.k. anläggningslastbilar) med fler axlar och som är uppkopplade, kan vi öka lastkapaciteten till det dubbla, minska antalet anläggningslastbilar i städer med 50 % och därmed sänka utsläppen med 40 %.

Hypotesen är även att ekonomin för aktörerna förbättras, slitaget på vägarna minskar samt att trafiksäkerheten förbättras.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar