Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Helision - tillgänglig beslutsanalys

Helision är ett webbaserat och anpassningsbart beslutsverktyg

IVAs 100-lista 2023

De flesta större organisationer står inför att fatta ett stort antal komplexa beslut som en följd av omställningar i energiförsörjning, försörjningskedjor, klimatanpassning och digitalisering. Dessa beslut har flera mål, som ofta står i konflikt med varandra, samt flera intressenter vars intressen även kan vara i konflikt med varandra.

Helision är ett webbaserat och anpassningsbart beslutsverktyg för gruppbeslut som effektiviserar strukturering, kommunikation och värdering av beslutsalternativ för sådana problem.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar