Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hemprovtagning för prevention av livmoderhalscancer

Frigör betydande resurser inom hälso- och sjukvården.

IVAs 100-lista 2021

Livmoderhalscancer ökar och två av tre cancerfall upptäcks hos kvinnor som inte deltar i den organiserade screeningen. Med vårt innovativa koncept, HPVir®, skulle fler kvinnor testa sig. Konceptet baseras på att kvinnan tar ett vaginalt självprov och fäster detta på ett stabilt papperskort (non-biohazard) och skickar för HPV-analys med vanlig post. Detta unika helhetskoncept har genomgått omfattande klinisk validering som visat högre deltagande och dubblerad effekt i att identifiera kvinnor i riskzonen.

HPVir® kan halvera kostnaden för screeningprogrammet, samtidigt som fler kvinnor kommer testas och skyddas mot cancern. Speciellt i kristider som dessa är det viktigt att utnyttja hemprovtagning för att frigöra betydande resurser inom hälso- och sjukvården för användning till annan mer kritisk vård.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar