Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

High-Quality Graphene

High-Quality Graphene and Highly Thermal Conductive Graphene Films Produced in Eco-Friendly Ways.

IVAs 100-lista 2022

The heat generated from ubiquitous miniaturized electronic devices needs to be dissipated by materials that are highly thermally conductive, lightweight, flexible, mechanically robust and, most importantly, manufactured in a sustainable way. Our idea includes two interconnected steps: 1) Eco-friendly production of high-quality graphene in a large-scale; and 2) Production of highly thermal-conductive graphene films with low environmental impact and low cost.

The graphene films are expected to replace the current metal films and other thermally conductive films produced in the high cost of environment, and therefore contribute to the transition to a green industry.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar