Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Högeffektshydrider för hybridfordonsbatterier

Bättre batterier med bättre förståelse av ytan hos elektrodmaterialen.

IVAs 100-lista 2020

Hydridbatterier NiMH är vätebatterier, där väteatomer är batteriets energibärare. Vi fann att väteatomerna även kan fås att korrosionsskydda MH-elektrodens hydridlegering. Korrosionen som är ett problem avstannar inte helt utan leder så småningom till uttorkning av elektrolyten och obalans mellan elektroderna. Men korrosionsskyddet tillät oss dock att utveckla en metod, där syrgas återskapar elektrolyten och elektrodbalansen. Detta flerdubblade batteriernas livslängd och ledde även till en energibesparande återvinningsmetod utan omsmältning av hydridlegeringarna.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar