Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Högupplösta prognoser på framtidens elanvändning och flexbilitet

För att undvika att elnäten i framtiden blir för trånga gör Endre mycket detaljerade prognoser på hur den framtida elanvändning kommer se ut och var den kommer vara.

IVAs 100-lista 2023

Den 2 februari 2023 kunde man läsa "Stopp för nya solcellsproducenter i Ängsbyn" på SVT. Elnätet i Ängsbyn hade inte plats för fler solceller, det hade blivit för trångt. När det blir fler elbilar, elbussar och solceller så ökar risken att det blir fler händelser som den i Ängsbyn.

Samtidigt så har Sverige ett mycket starkt elnät, och det kommer bli mycket fler utmaningar med trånga elnät i Europa med växande antal elbilar, solceller och värmepumpar.

För att undvika att elnäten i framtiden blir för trånga gör Endre mycket detaljerade prognoser på hur den framtida elanvändning kommer se ut och var den kommer vara. På så sätt hjälper vi elnätsbolag att planera utbyggnaden av elnäten innan det blir som i Ängsbyn.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar