Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Human oriented Proximity Detection

Human oriented Proximity Detection for enabling safe and continuous mining machines operation in co-existence with humans.

IVAs 100-lista 2022

To address the emerging need for a safe environment that allows autonomous vehicles and humans to co-exist in the mining industry, AI-based solutions for localization and proximity detection are a necessity.

This research is enabling a totally novel framework for allowing a safe co-existence of Humans and mining machines, while ensuring for an autonomous and reactive operation from the machines towards a true synergy and seamless unification in day-to-day activities.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar