Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hydroc

Hydroc - energilager i berggrunden.

IVAs 100-lista 2022

Hydroc revolutionerar energibranschen genom att utmana gamla strukturer, utforska nya idéer och kontinuerligt utveckla tekniska lösningar. Genom att möjliggöra ett naturligt sätt att lagra energi bidrar Hydroc till att minska påverkan på naturen, att fossila utsläpp reduceras och att världen blir mer hållbar. Fjärrvärme är den primära marknaden i Sverige, och arbete pågår i en pilotanläggning med Tekniska Verken i Linköping där lagring av överskottsvärme ska testas närmare.

Med vårt nya sätt att ta till vara på energi möjliggör vi en tryggare energiförsörjning och effektivare energisystem. 

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar