Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hyperplex PCR (hpPCR) - Making advanced molecular testing available to everyone

APLEX Bio has developed a next-generation PCR technology that enables detection of up to 100 targets in a single tube with the highest degree of precision, sensitivity and speed - using conventional laboratory instruments.

IVAs 100-lista 2023

For over 30 years PCR has been the “gold standard” molecular testing tool for a multitude of applications from detection of pathogens and genetic changes for cancer and complex diseases, development of drugs, to improving crop yields and ensuring food security. Despite their ubiquity, conventional PCR give an incomplete picture of a sample or patient, because only ~5 biomarkers can be tested at a time and difficult mutations are missed due to lack of precision. Missing important biomarkers can lead to delay in treatment, consequences for patients and high costs. To overcome this, expensive & complex alternatives are used which severely limits impact.

APLEX Bio has developed a next-generation PCR technology that enables detection of up to 100 targets in a single tube with the highest degree of precision, sensitivity and speed - using conventional laboratory instruments. With hpPCR a complete picture of a sample is achieved without compromises, and is set to revolutionize many fields.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar