Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Imiomics - When every pixel counts

Imiomics - a paradigm shift in interpreting complex biological interactions for improved patient management.

IVAs 100-lista 2019

The tool analyse whole-body MRI, CT and PET images on pixel level and can objectively quantify anomalies by comparison to a statistical normal atlas. It can also integrate non-imaging data e.g. blood tests or biopsy. This offers a multitude of applications, including tumor burden quantification.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar