Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Implementing Second Life Business Models

Implementing Second Life Business Models in Electric Vehicle Battery Ecosystem (RECREATE).

IVAs 100-lista 2022

Providing circular business solutions to Electric vehicle (EV) batteries is at utmost importance for society. In this regard, the RECREATE project aims to establish second life business model solutions and a working methodology for EV batteries, considering an ecosystem and win-win-win scenario perspectives. The research will benefit EV battery value chain actors to systematically work through barriers, business model tactics, operational strategies, ecosystem construction and management, and design guidelines.

The aim is not simply developing another pilot solution but rather to analyze the whole phenomenon from a full-scale commercialization perspective, which is a unique contribution.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar