Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Inceptron

In today's world, businesses across various industries have an increasing demand for automatically extracting meaning, patterns, and analyzing image data.

IVAs 100-lista 2023

The global AI image recognition market is predicted to grow by $3.56 billion between 2022-2026. However, with the rapid advances in AI, standard hardware architectures like Tensor Processing Units (TPUs) and Graphics Processing Units (GPUs) are proving to be inadequate, rendering them prohibitively expensive, slow and power inefficient for smaller and medium-sized businesses.

In 2020, AI companies already spent on average 25% of their revenues on cloud usage fees. At Inceptron, we are developing a solution that offers tailored computing for AI utilizing reconfigurable hardware (FPGAs) in the cloud. Our approach sets us apart from the competition that leverages either generic or non-flexible approaches.

Our solution offers up to 100x higher performance and 50% reduction in cloud computing costs, all while consuming 60% less power.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar