Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Incipientus - Touch-free quality control simplified

Touch-free quality control simplified

IVAS 100-lista 2019

Incipientus erbjuder patenterad teknik för beröringsfri, visualisering, övervakning, karakterisering och direkt produktionslinje kontroll för Industry 4.0. Vår teknikplattform är tillämpbar inom alla branscher som hanterar industriella vätskor. De mät och servicetjänster vi erbjuder nyttjar digitaliseringens möjligheter genom den stora mängd data som bolaget samlar in och processar via den digitala plattform som bolaget kontinuerligt utvecklar.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar