Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Incipientus Ultrasound Flow Technologies

Incipientus contributes to a green future through intelligent flow technologies.

IVAs 100-lista 2020

Flödesegenskaperna hos industriella vätskor måste kontinuerligt övervakas och styras för att nå en jämn och hög produktkvalitet. Stora vinster, i form av minskat svinn, energi- och vattenförbrukning fås om operatörsoberoende mätningar sker kontinuerligt och beröringsfritt i realtid direkt i processlinjer. Vi har tagit fram en patenterad beröringsfri industri 4.0 in-line sensorlösning och affärsmodell som möjliggör ovanstående, är applicerbar inom alla branscher som hanterar industriella vätskor.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar