Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Increase the Stability of Next-Generation of Photovoltaic Devices

Stable hole-transport layer for long-term operation of perovskite solar cells.

IVAs 100-lista 2020

A critical challenge for long-term stability of perovskite solar cells is the poor stability of the hole-transport layer. We have now developed a new generation of stable hole-transport layer (patent application on-going), which helps to significantly enhance the long-term stability of this emerging technology. Our findings will make a big step forward in the commercialization of perovskite solar cells.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar