Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

InFeRa

- en ny 3D avbildningsmetod som ger rumslig, mekanisk och ämnesspecifik information.

IVAS 100-lista 2019

Det finns ett stort behov av tredimensionella ämnesspecifika bilder tagna direkt i brusiga miljöer för att förstå hur och varför specifika ämnen bildas eller påverkar materialegenskaper. För att möjliggöra detta utvecklar vi en avbildningsmetodik – InFeRa - med många tillämpningsområden där rumsligt koherent InterFerometrisk (InFe) avbildning som ger information om struktur kombineras med stimulerad Raman spridning (Ra) som uppvisar biokemiska processer.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar